Jaroslaw Sebastian Pastuszak – Světelné horizonty I

Jarosław Sebastian Pastuszak
Jarosław Sebastian Pastuszak
se narodil 16. 7. 1971 v Szczebrzeszynu (Polsko). V letech 1992–1997 absolvoval studium teologie na CMTF UP v Olomouci. V letech 1999 – 2005 absolvoval postgraduální studium na CMTF UP v oboru Praktická teologie – studium křesťanského východu na katedře Spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu.
V akademické práci se soustřeďuje na teologii umění a kultury, spiritualitu umění (zabývá se vzájemným vztahem mezi slovem a obrazem a taktéž spirituálními aspekty výtvarného umění a kultury jako celku), teologii krásy, teologickou hermeneutiku současného umění, fenomenologii náboženského dialogu. Ve své výtvarné činnosti se koncentuje na abstraktní malbu a kresbu. Přiležitostně se zabývá sochářstvím.

Umělecké angažmá: 
malíř, kreslíř, přiležitosný sochář, kurátor, vytvarný teoretik, vysokoškolský pedagog, teolog

Studium:
V letech 1992–1997 absolvoval studium teologie na CMTF UP v Olomouci. 
V letech 1999 – 2005 absolvoval postgraduální studium na CMTF UP v oboru Praktická teologie – studium křesťanského východu na katedře Spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu.
Licenciátní práci pod názvem Zlo jako spirituální jev. Teologická analýza výtvarného díla Francise Bacona. Teologie obrazu obhájil v roce 2002 (titul ThLic). 
Disertační práci na téma Dialog jako forma vytváření náboženské kultury. Fenomenologie náboženského dialogu obhájil v roce 2005 (titul Th.D.).
V letech 1993–1996 absolvoval individuální studium kresby a malby na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Dany Puchnarové, Jiřího Krtičky a Zdeňka Kučery.

Samostatné výstavy: 
1997 Teologie jinak – obrazy. Rotunda CMTF UP, Olomouc, ČR
1998
Putování myslí – obrazy (společně s P. Dočkalovou a P. Papicou).
galerie Velehrad, Olomouc, ČR
2003
Za hranice stínu – fotografie. Muzeum moderního umění – 
Café 87, Olomouc, ČR 
2005
Obrazy (společně s M. Sedlářem: sochy). Lapidárium, Velehrad, ČR 
Není současnost bez minulosti – fotografie (společně s T. Jemelkou, 
O. Kučerou, M. Maluškem a J. Mlečkou). Velehrad, ČR 
2015
Obrazy. Café na zábradlí. Olomouc, ČR 
Struktury světla – obrazy. galeriezet, Velká Bystřice, ČR
2016
Struktury světla 2 – obrazy. Městské divadlo Zlín, Zlín, ČR
Stuktury světla v modré. Třebíčský cyklus – obrazy. Bazilika sv. Prokopa (památka unesco), Třebíč, ČR
Struktury světla 3 – obrazy. Galerie PRE, Praha, ČR
2017 
Struktury světla. Na počátku bylo světlo – obrazy. Muzeum fojtství, Kopřivnice, ČR
2018
Interakce – obrazy (společně s Michalem Macků). Galerie UFFO, Trutnov, ČR
Reminiscence. Stuktury světla v modré – obrazy. Katedrála sv. Václava, Olomouc, ČR
2019
A život jde dál. Malířské imprese z let 2015-2019. Galerie města Olomouc, Olomouc, ČR
Struktury světla v modré – obrazy. Galerie Platinium, Brno, ČR
Struktury pohybu, světla a prostoru – obrazy. Hotel Flora, Olomouc, ČR
2020
Structures of Light in Motion. Latin Art Gallery, Praha, ČR
2021
Světelné horizonty II. Galerie Hřivnáč, Opava, ČR
Světelné horizonty I. Galerie ZaZa, Ostrava, ČR


Kolektivní výstavy: 
1990
Obrazy. Zamość, Polsko
2012
Das kreuz. Galerie Habermann, Ybbsitz, Rakousko
2019 
Obrazy. Art Gallery Baviera, Malaga, Španělsko
2020
17 nových členů UVUO. Galerie města Olomouc, Olomouc, ČR

Soukromé sbírky: 
Polsko, USA, Velká Británie, Slovensko

Členství v uměleckých spolcích a skupinách:
UVUO