Pavel Janouškovec – výstava „Kam oko dohlédne“

Pavel Janouškovec
je současný malíř využívající moderní výrazové prostředky ve smyslu rytmu běžného života bez estetických spekulací a působivých interpretací. Výstava v ZaZa galerii představí průřez jeho tvorbou od roku 2007 do současnosti. Základním tématem jeho tvorby je krajina, kterou transformuje do více či méně abstrahované výtvarné kompozice, jejíž barevné plochy a znakové motivy, bez ohledu na konstruktivně stylizovanou podobu, evokují prostor, prvky a atmosféru krajiny. Janouškovcovy „kompozice“ patřily zejména v první polovině osmdesátých let skutečně k nejpůvodnějším a nejkvalitnějším obrazovým projevům v plzeňském výtvarném prostředí.
Působivost obrazů Pavla Janouškovce spočívá ve schopnosti odvrátit naši mysl od naší každodenní a mnohokrát smutné reality,
z monotónnosti našich „kostýmních“ akcí, z dobře organizovaných atributů naší existence, do nějakého prostoru, nějaké říše, kterou sami neznáme, ale máme možnost ji objevovat tak, abychom se pak následně, obohaceni o tento zážitek, mohli vrátit zpět ke skutečnosti tohoto světa, který nás obklopuje. A pak, jak uvidíte, nebo jste již viděli, mnoho věcí se může lišit. Tato magická cesta může být jedním z označení umění. Nemusíme tomu rozumět (tehdy by to už nebylo umění v moderním smyslu). Musíme jen cítit nutnost distancovat naše mysli od skutečných věcí kolem nás. A každý z nás má jiný způsob, jak to udělat a kam směřovat své myšlenky.

O autorovi:
Pavel Janouškovec, (*1961) v Plzni,
Malíř, grafik, fotograf. Autor žije a tvoří v Plzni.
Studoval v letech 1977–1983 v ateliéru akademického malíře Jaroslava Šindeláře a Jiřího Patery.
Autor od roku 1984 pravidelně vystavuje na celé řadě samostatných výstav nejen v České republice, ale i v zahraničí (USA, Belgie, Holandsko, Německo atp.), dále také na celé řadě skupinových výstav jako například: Pocta Vincentovi, Klatovy (Galerie U Bílého jednorožce, červenec-srpen 1990),
International Group Exhibition, Brunssum, Holandsko (1993, 1995),
Euro – Arts 99, Schimveld, Belgie (1999 – cena za malbu), Kolorismus, Jiří Patera a jeho škola v Plzni
(Galerie města Plzně září-říjen 2003),
Mezinárodní výstava akvarelů v Indonésii (2021–3.cena),
4. mezinárodní bienále akvarelu CASTRA 2021 (pořádané Lokarjeva galerija) – 2.cena,
Autor je členem Syndikátu novinářů ČR

Fotografie z vernisáže