Daniel Balabán a Hana Balabánová – Situace

Daniel Balabán ( 1957, Šumperk) žije a pracuje v Ostravě.
Na Akademii výtvarných umění v Praze (1979 –1984) vystudoval obor malířství pod vedením prof. Františka Jiroudka a postupně zde získal docentský (2004) a profesorský titul (2014). V roce 1993 založil atelier malby na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity. Aktuálně je vedoucím Katedry malby a atelieru Malba 1 na Fakultě umění Ostravské univerzity.
Daniel Balabán patří k výtvarné generaci přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století charakterizované postmoderní orientací. Ve své vrstevnaté tvorbě způsobem malby značně různorodé čerpá z mnoha zdrojů umělecké i mediální obraznosti, osobních zážitků, imaginací, snů, věcí spatřených, ale i myšlenkových konstrukcí filozofické a teologické provenience. Ty ve vzájemném kontextu obrazu vytvářejí nové interpretační možnosti.
Výstava v galerii ZaZa nazvaná Situace odráží atmosféru posledních let. Onen Zeitgeist autor ve svých obrazech předjímá a subjektivně přetavuje. Důležitý pro autora je prvotní impulz, event, zážitek, nápad, který pak v procesu tvorby dostává vizuální podobu, která rozšiřuje jeho čtení a skýtá různé možnosti výkladu. Pojítkem zůstává malba s jejími nezcizitelnými specifiky nesoucí imprint autora. Dalo by se s nadsázkou říct, že obrazy jsou krajíce autorova života.
Samostatně vystavoval v galeriích jako je Galerie výtvarného umění v Ostravě, Trafo Gallery, Praha, Galerie Václava Špály, Praha, Moravská galerie, Brno, Galerie města Blanska, Galerie Via Art, Praha Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě, Východočeská galerie výtvarného umění, Pardubice a v četných dalších galeriích. Byl součástí skupinových výstav v institucích jako DOX, Praha, České centrum, Berlín, Meetfactory, Praha, Moravská galerie, Brno, Národní galerie, Praha, Galerie Evropského parlamentu, Brusel, Wannieck Gallery, Brno, SNG Bratislava a v mnohých dalších. Jeho díla jsou zastoupena v mnohých soukromých kolekcích a státních sbírkách jako NG, Praha, Galerie Hlavního města Prahy, Moravská galerie, Brno, GVUO, Ostrava a další.

Fotografie z vernisáže