Hana Watral Mikulenková – That’s why we celebrate/ Proto slavíme.

Výstava Hany Watral Mikulenkové:
Dynamika a Oslava v Malbě nese název That’s why we celebrate/ Proto slavíme.

Tato unikátní výstava představí vybrané obrazy, které jsou spojeny tématem radosti, nadšení a života samotného.

Hana Watral Mikulenková se narodila ve Valašském Meziříčí v roce 1985. Studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde se zaměřila na malbu a jiná média pod vedením profesora Ivana Csudaie. Studium úspěšně dokončila v roce 2011. Během svých studií absolvovala stáže na univerzitách v Soluni, Salvadoru a Lisabonu. V roce 2018 strávila čas na Institutu výtvarných umění v Denpasaru na Bali, což ovlivnilo její tvorbu.

Hana Watral Mikulenková je známá svým expresivním a gestickým stylem malby, který vyniká explozí barev, rychlostí, a šťavnatostí. Její tvorba představuje směs dynamiky a melancholie, která zároveň podtrhuje ženskost. 

Autorka říká: „Vybrané obrazy spojuje téma dynamiky a oslavy – je to univerzální vyjádření radosti a nadšení z toho, že jsme naživu. Oslava není statický stav, je to dynamická síla, která nás žene vpřed.“

Kurátor výstavy Ivan Bergmann doplňuje: „Tvorba Hany Mikulenkové se pohybuje na rozhraní konkrétního a abstraktního ztvárnění s patrnými vlivy amerického abstraktního expresionismu. Stále je zde však znatelný i vliv street artu. Stejně tak u ní můžeme pro její práci s krajinou a barevností pozorovat inspiraci postimpresionisty či uměleckou avantgardou 20. stol.“

Obrazy Hany Watral Mikulenkové jsou vysoce expresivní a barevně pestré, přenášejí na diváky emoce a rytmus života. Jsou výběrem z minulých let, ale převládají zde zejména obrazy z nejnovější tvorby, což nám umožní nahlédnout do autorského vývoje. Tato výstava zároveň reflektuje významný moment v uměleckém životě Hany Watral Mikulenkové, která se nedávno stala matkou. Její dcera má dnes deset měsíců a tato nová role matky ovlivnila nejen její život, ale i její tvorbu. Hana našla inspiraci v mateřství a uvádí: „Být matkou mě posunulo do nového světa, otevřelo to nové cesty tvorby a poskytlo nové perspektivy. Moje dcera je pro mě nekonečným zdrojem inspirace, a její přítomnost mi dává sílu tvořit s láskou a vášní.“

Fotografie z vernisáže