Ivan Mládek – Žerty v obrazech

Fotografie z vernisáže