Jan Spěváček – Zlehka krajinou potoků a tůní


Dominantním prvkem Spěváčkovy tvorby jsou vodní hladiny, kdy vodní živel pojímá v několika cyklech vždy se zaměřením ke specifickému výtvarnému a myšlenkovému pojetí. Všeobecně je pro něj voda symbolem univerza a prazákladu, z něhož všechno vzniká, symbolem duševní hloubky a pohybu.  Sledování klidné vodní plochy představuje ideální činnost k podněcování meditativních myšlenek. Autor jej využil taktéž k přirozenému odklonu od realismu k abstrakci a problematice moderní malby. Od symbolistické hladiny se sobě vlastním způsobem a přirozenou analýzou inspirací domaloval k minimalismu a jeho kunsthistorickým výkladům o duchovní podstatě světa.  Tato spirituální podstata je mu základnou ke všem dalším cyklům. Cyklus Biotopy na kterém autor pracuje od roku 2009 se odehrává v obrazových podobenstvích vodní fauny. V něm se hlásí k sympatii k mistrům japonské a čínské kaligrafie. Pojímá ji však v duchu evropské moderní malby. Navazuje na českou Mařákovu krajinářskou školu a tu v tomto cyklu rozvíjí o zkušenost expresionismu a vlastního pojetí drippingu. Drobní živočichové v neuchopitelném vodním živlu jsou jakousi manifestací živoucího vědomí a projevů inteligence.

Jan Spěváček se narodil 8. 9. 1973 v Teplicích a od 1994 žije a pracuje v brně. Střední umělecké školy studoval v Praze a Kamenickém Šenově, aniž by jej sklářské školení odklonilo od malířské dráhy. V letech 1994-2000 studoval v malířském atelieru Jiřího Načeradského na FaVU VUT v Brně, kde se usídlil a stal se jedním z nejznámějších malířů střední generace. S dodnes soudržným společenstvím spolužáků jej spojuje nekompromisní zaujetí pro klasickou malířskou formu jakožto opozici vůči konceptuálním a dalším tendencím v současném umění

Fotografie z vernisáže