Jan Svoboda

Jan Svoboda
se narodil v roce 1957 v Novém Městě na Moravě. Studoval na Stavební fakultě VUT Brno, kterou dokončil v roce 1981. V letech 1982 až 1990 pracoval v projekčních ústavech v Brně. Od roku 1990 do současnosti se věnuje svobodnému povolání jako výtvarník. Výtvarnou tvorbou se zabývá od počátku osmdesátých let nejprve při zaměstnání, od roku 1990 již naplno. Je členem Umělecké besedy. Na svém kontě má více než 180 samostatných výstav a několik společných (především s Rostislavem Pospíšilem, Jindřichem Štreitem či se synem Ondřejem Svobodou). Žije a pracuje na Českomoravské vysočině. 

Hlavním oborem tvorby Jana Svobody je malba (akryl na plátně), příležitostně se věnuje sochám, kresbě či nábytkovým solitérům. Motivy obrazů byly řadu let figury, předměty a symboly pojímané ve zkratce, archetypálně, s humorem. Kolem roku 2010 nastal ústup od konkrétních objektů ke geometrickým tvarům, čárám, bodům a křivkám. Dnes v jeho tvorbě dominují horizonty a barevné plochy.

Fotografie z vernisáže