Jaroslaw Sebastian Pastuszak – Světelné horizonty I

Jarosław Sebastian Pastuszak
se narodil 16. 7. 1971 v Szczebrzeszynu (Polsko). V letech 1992–1997 absolvoval studium teologie na CMTF UP v Olomouci. V letech 1999 – 2005 absolvoval postgraduální studium na CMTF UP v oboru Praktická teologie – studium křesťanského východu na katedře Spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu. V akademické práci se soustřeďuje na teologii umění a kultury, spiritualitu umění (zabývá se vzájemným vztahem mezi slovem a obrazem a taktéž spirituálními aspekty výtvarného umění a kultury jako celku), teologii krásy, teologickou hermeneutiku současného umění, fenomenologii náboženského dialogu, kulturní antropologii. 
Ve své výtvarné činnosti se koncentuje na abstraktní malbu a kresbu. Přiležitostně se zabývá sochářstvím.
Umělecké angažmá: 
malíř, kreslíř, přiležitosný sochář, kurátor, vytvarný teoretik, vysokoškolský pedagog, teolog
Studium:
V letech 1992–1997 absolvoval studium teologie na CMTF UP v Olomouci. 
V letech 1999 – 2005 absolvoval postgraduální studium na CMTF UP v oboru Praktická teologie – studium křesťanského východu na katedře Spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu.
Licenciátní práci pod názvem Zlo jako spirituální jev. Teologická analýza výtvarného díla Francise Bacona. Teologie obrazu obhájil v roce 2002 (titul ThLic). 
Disertační práci na téma Dialog jako forma vytváření náboženské kultury. Fenomenologie náboženského dialogu obhájil v roce 2005 (titul Th.D.).
V letech 1993–1996 absolvoval individuální studium kresby a malby na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Dany Puchnarové, Jiřího Krtičky a Zdeňka Kučery.