Jiří Hauschka: Ten, který nechtěl být vidět

Jiří Hauschka (*1965) Narodil se v Šumperku, dnes žije v Praze. Přestože neprošel klasickým uměleckým vzděláním, dopracoval se k osobité a velmi zajímavé podobě malby, která se pohybuje na hranici abstrakce a figurace. Jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze a v řadě soukromých sbírek.

I když Jiří Hauschka maluje již od dětství, nikdy se malířství nevěnoval naplno. Při hodinách dějin umění se zájmem naslouchal učitelům, a když se v probírané látce dostali k surrealistům, zamiloval si je. Malířství však stále ustupovalo jeho četným zájmům. Teprve ve svých 38 letech se rozhodl obrátit veškerou pozornost k výtvarné činnosti.

V počátcích jeho tvorby byl pro Hauschku typický abstraktní styl. Jeho umělecký vývoj výrazně ovlivnil pobyt ve Velké Británii v roce 2005, kdy se setkal se zakladatelem uměleckého hnutí Stuckismus Charlesem Thomsonem. V této době Hauschka opouští striktně abstraktní styl tvorby a zaměřuje se na detail a výraznou černou kresebnou linii, připomínající kresbu perem. Po návratu z Británie se přiblížil realističtějšímu pojetí, jeho tvorba balancuje na pomezí abstrakce a magického realismu. Náměty jsou inspirovány autorovými zážitky a představami (dva světy: niterní vnitřní a konkrétní vnější), které se v autorově díle navzájem svobodně proplétají.

Pro Hauschku je charakteristický cit pro plošnou kompozici, výrazná obrysová linie, symbolická barevnost a především typická tekutost forem, která dodává zobrazeným objektům organickou dynamiku. V jeho obrazech krajin se často promítá fascinace magičností a mystičností lesa, s téměř až pochmurnou atmosférou lesních mlh. Hauschku fascinují prostory moderního města, které k němu promlouvají svou historií. Přitahují ho také místa, kde člověk zanechal svou stopu, do obrazu tak často zakomponovává lidskou figuru. Edward Lucie – Smith o něm napsal: “Jiří Hauschka je jedním z nejzajímavějších umělců, kteří se objevili na české scéně během čtvrtstoletí po pádu komunismu.“ 

Fotografie z vernisáže