Marek Nenutil – We Could Start Over Again

Marek Nenutil

(používající také umělecký pseudonym Openmind z 360°) je charismatický vizuální umělec, výrazný svou až existenciální vášní
a radikální upřímností, se kterou zkoumá své vidění světa. Na výstavě s názvem „We Could Start Over Again“ nyní divákům představuje svou nejnovější tvorbu, jejímž hlavním definičním znakem je pestrost, ať už se jedná o použité techniky nebo různorodá společenská témata, kterými autor v čase proplouvá.

V Markově dosavadní tvorbě jsme častokrát mohli vidět bizarní výjevy na pomezí dystopie a grotesky nebo absurdního dramatu,
v němž hraje hlavní roli člověk a všeobjímající napětí, pramenící ze společenských problémů současného komplexního světa. Tento směr můžeme vidět nejen v malbě, která je Markovým hlavním výrazovým prostředkem, ale také v objektech, jimiž navazuje na svou vášeň z dětství, kterou byla tvorba dioramat.

V průběhu posledních tří let Marek s lehkostí v sobě vlastní experimentuje s tématikou sportu, snad v touze provzdušnit tíživou atmosféru předešlé tvorby. Zčásti také odklání svou pozornost od člověka směrem k přírodním motivům, ve kterých zdánlivě nachází vnitřní klid a smíření. Velryby plavající v pestrobarevném oceánu nebo květy ve své přirozené jednoduché kráse však jako by poukazovaly na křehkou rovnováhu, o kterou přicházíme. I zde se tak Marek implicitně navrací k člověku a jeho vztahu k sobě
i okolnímu světu coby stěžejnímu tématu své tvorby.

Fotografei z vernisáže