Svatoslav Böhm: Obrazy – dřevěné reliéfy

Svatoslav Böhm (*1934) je význačnou osobností naší současné kultury. Studoval v letech 1950 až 1954 na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Brně. Je zakládajícím členem mezinárodního sdružení Klubu konkrétistů a skupiny A13 v Krnově, uměleckého sdružení Kontrast v Ostravě a členem Unie výtvarných umělců v ČR. Böhmovo profesní výtvarné zaměření můžeme rozdělit do několika okruhů. Jeho dominantní tvůrčí oblast tvořily úkoly pro knižní nakladatelství a instituce, grafický a knižní design, ilustrace, přebaly obálek, plakáty, loga …
Návrhy a realizace expozic pavilonů veletržních výstav. Vytvořil řadu monumentálních děl v architektuře interiéru i exteriéru. Souběžně s touto náplní umělecké činnosti se soustavně zabývá tvorbou obrazů, dřevěných reliéfů. V posledních letech znovu začal zaznamenávat v kresbách uhlem, rudkou, tuší a křídových pastelech okolní krajiny Nízkého Jeseníku
a Osoblažska. V zimních měsících se soustředí na abstraktní kresby. Ty jsou, jak sám říká, svobodným vyjádřením jeho pocitů, myšlenek a úvah …
Žije a pracuje v Krnově.

Fotografie z vernisáže