Tibor Červeňák – Černá Perla

Tibor Červeňák je svérázným a pozoruhodným malířem, jehož příběh se nás čímsi dotýká.
Narodil se roku 1977 v Hranicích na Moravě. Jeho výtvarné začátky jsou spojeny s Českou
republikou. V roce 2004 se přestěhoval do Velké Británie. Tam, absolvoval jednu z
nejprestižnějších uměleckých vysokých škol v Londýně Chelsea College of Arts, na které
studovala řada světově uznávaných umělců. Zde nastoupil ke studiu už s bakalářským
titulem, který získal na Bath School of Art and Desing v Bath Spa University. Na tuto školu byl
přijat na základě svého talentu bez formálního vzdělání. Své obrazy vystavoval v galeriích
nejen evropských měst, Praha, Vídeň, Stockholm, Helsinky, Paříž, Benátky, Berlín, Londýn,
Bristol, Belfast, ale také v New Yorku. V roce 2019 se s velkou výstavou Koně a ženy vrátil do
svých rodných Hranic do Muzejní galerie Synagoga a v českých výstavních síních ve
spolupráci se ZaZa Galerií zůstává dosud.
K tvůrčímu procesu Tibor Červeňák přistupuje s nasazením a systematičností. Je to dokladem
toho, že všemu tomu, co dělá a tvoří, zcela bezpodmínečně věří a to i tehdy, když se vydává
na neprobádané území nevyzkoušených materiálů a technologií. Vychází z tradičních
malířských přístupů a přitom je dokáže doplňovat novými způsoby užití a novými hmotami.
Experimentuje a ověřuje, co mu každý z použitých materiálů nabízí. Jednou jsou to nové
výrazové možnosti, které pomohou podtrhnout smysl toho, co chce vyjádřit, jindy jde spíše o
zvláštní významový posun v zamýšleném vizuálním sdělení.
Patrné jsou i Červeňákovy četné inspirace, ale i silná zaujatost zvoleným motivem, ať už jsou
to často se opakující siluety koní, nebo lidských, nejčastěji ženských figur, nebo jen amorfní
barevné férie. Při zpracování každého ze zvolených motivů se noří někam hluboko až na
jakousi bazální psychickou úroveň, v níž se organicky mísí chtěné s bezděkým, vzpomínky s
fantazií, vizuální echa s reminiscencemi na viděné a prožité do zvláštního souzvuku, v němž
lze vedle zaujatosti zvoleným motivem vysledovat i četné inspirace jdoucí přinejmenším
napříč celým modernistickým malířstvím od fauvistických barevných orchestrací, přes
chagallovskou básnivost až po lyricky abstraktně akcentovanou hru barev a neurčitých tvarů.
Radana Zapletalová
Martin Mikolášek

Biografie
Tibor Červeňák se narodil se roku 1977 v Hranicích na Moravě. Jeho výtvarné začátky jsou spojeny s
Českou republikou. Od dětských let navštěvoval ateliér Mikoláše Rutkovského , rádcem mu byli
Zdeněk Smejkal či Jaroslav Štěpán. Vyučil se malířem – lakýrníkem a krátce studoval dálkově obor
malíř – restaurátor ve Valašském Meziříčí. Od konce 90. let začal vystavovat pod pseudonymem
Valerio Ivtodagas a byl krátce členem Unie olomouckých výtvarníků. V roce 2004 přesídlil do Belfastu
ve Velké Británii, kde vystřídal různá povolání a navázal spolupráci s galeristou Michaelem
Flanaganem. Od roku 2006 si přivydělává jako taxikář nejprve v Belfastu a od roku 2012 pak v
Cardifu. Od roku 2009 začal již pod vlastním jménem vystavovat a prodávat své obrazy do
soukromých sbírek, v témže roce se objevují obrazy Tibora Červeňáka ve filmu Paint (režie Ryan
Tohill). V roce 2011 vrcholí tato činnost samostatnou výstavou v New Yorku, kterou zahajuje
zpěvačka a instrumentalistka Iva Bittová. V letech 2009 – 12 se vedle umělecké činnosti věnuje
kickboxu, což se promítá i do jeho experimentální tvorby pod názvem Boxing Painting. V letech 2012
– 15 studoval na Bath School of Art and Design v Bath Spa University. V témže roce na výstavě v Royal

West of Englad Academy obdržel cenu za nejlepší obraz v kombinované technice. Ve studiu
pokračoval na Chelsea College of Arts , kde získává v roce 2016 magisterský titul. Do českých galerií
se vrátil v roce 2019 a do srpna 2022 žil a tvořil v Praze. V současné době je zpět ve Velké Británii ve
městě Cardiff.

Samostatné výstavy
2002 Kubistické inspirace, Galerie U mloka, Olomouc, Art Gallery, Hranice na Moravě, ČR
2005 Irské inspirace, Safehouse Gallery, Belfast, Severní Irsko, Velká Británie
2007 Harmonie, Emer Gallery, Belfast, Severní Irsko, Velká Británie
2009 5764, Emer Gallery, Belfast, Severní Irsko, Velká Británie
2011 Synfony for blue and gold, Flushing Council on Culture and the Arts, New York, USA
2015 Obrazy, Galerie Jiří Skácelík, Olomouc, ČR
2018 Boxing painting, galerie Kai Dikchas, Berlín, Německo
2019 Koně a ženy, Galerie Synagoga, Hranice na Moravě, ČR
2020 Doteky, Dům umění v Opavě, ČR
2020 Doteky, Topičův salón, Praha, ČR
2020 Doteky, Galerie Zet, Velká Bystřice, ČR
2020 Doteky, ZaZa Galerie, Ostrava, ČR
2021 Obrazy a sochy, Galerie Na rychtě, Úvalno, ČR
2022 Doteky, Oblastní muzeum a galerie v Mostě, ČR
2022 Z Pražského ateliéru, Senát Parlamentu ČR, Praha
2022 Černá Perla, ZaZa Galerie Ostrava, ČR
Skupinové výstavy
1999 Czech Embassy, Helsinky, Finsko
1999 Czech Embassy, Oslo, Norsko
1999 České kulturní centrum, Stockholm, Švédsko
2000 Divadlo Rokoko, Praha, ČR
2006 125th Royal Ulster Academy Exhibition Ormeau Baths, Belfast, Velká Británie
2008 127th Royal Ulster Academy Titanic Drawing Office, Belfast, Velká Británie
2011 Art Live World, International exibition, World, Catm Gallery, New York, USA
2015 Bath Spa University Degree finále exhibition, Velká Británie
2015 Brick Lane London „Free Range“ Degree finále exhibition, Londýn, Velká Británie
2021 Výstava Fenomén Maria Callas, Výstavní síň Chrudim, ČR

Fotografie z vernisáže