Eduard Ovčáček – Několik obrazů a grafik

Po prázdninové odmlce je pro milovníky výtvarného umění připravena v Galerii ZaZa výstava jednoho z nejvýznamnějších vizuálních umělců nejen Moravskoslezského kraje, ale celé české republiky, Eduarda Ovčáčka. Výstava s názvem Několik obrazů a grafik bude zahájena vernisáží 5. 9. v 17.00 a potrvá do 18. 10.

Eduard Ovčáček (* 5. března 1933, Třinec) český vizuální básník, grafik, sochař, malíř, fotograf, typograf, kurátor a vysokoškolský pedagog patří ke generaci umělců, kteří v 60. letech 20. století navazovali zpřetrhané souvislosti s předválečným uměním a inovativním způsobem rozvíjejí odkaz moderny. Absolvoval Vysokou školu výtvarného umenia v Bratislavě (1957 – 1963, ateliér monumentální malby Petra Matějky), v roce 1962 studoval jako host na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Antonína Kybala. Vystavuje od roku 1961 v Československu a v zahraničí, za svou tvorbu získal mnohá ocenění (mimo jiné Cenu Vladimíra Boudníka, 1999), je zastoupen ve veřejných sbírkách v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu a Belgii. Eduard Ovčáček žije a pracuje v Ostravě. Jeho multimediální tvorba zahrnuje grafiku, malbu, propalovanou koláž, plastiku, vizuální a konkrétní poezii, lettristickou fotografii, akci a instalaci. Dílo Eduarda Ovčáčka prošlo a stále prochází různými tvůrčími etapami. Výraznou spojnicí Ovčáčkovy tvorby v průběhu celých více jak padesáti let je téma písma, písmenných znaků, které si pro sebe jako jeden z prvních objevil v polovině 60. let minulého století jako relevantní výtvarné téma. Jeho technika propalované koláže je zcela původní a nese v sobě silný  estetický a významový potenciál. Eduard Ovčáček působil jako výrazná osobnost, vyskytoval se vždy tam, kde se něco podstatného odehrávalo jak v uměleckém, tak veřejném prostoru. Stal se spoluzakladatelem Institutu pro umělecká studia, který se později proměnil v samostatnou fakultu umění  Ostravské univerzity. Ovčáček dlouhé roky vedl ateliér volné grafiky, ale přitom stále rozvíjel tvůrčí témata, obohacoval, proměňoval a znovu definoval svůj umělecký jazyk.

Výstava Eduarda Ovčáčka v Galerii Zaza bude zajímavou retroinstalací, na které můžete zhlédnout obrazy a grafiky z roku 1958 až po současnost. Výstavu zahájí prof. Zbyněk Janáček.

prof. Eduard Ovčáček